Ogłoszenia Parafialne

             OGŁOSZENIA XIX NIEDZIELA ZWYKŁA   09.08 – 16.08.2020


- Przypominamy, że w kościołach, należy zakrywać usta i nos.

- Od jutra rozpoczynamy kontynuacje prac przy parkanie na cmentarzu od strony zachodniej – koszt inwestycji około 150 000 zł.

- W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna na renowację obrazu i parkan przy cmentarzu.

- Bóg zapłać za ofiary na renowację obrazu: bezimienne – 400 zł. Borki Wyrki, i  3000 zł. – Zbuczyn.

- Wszystkich czcicieli MB Fatimskiej zapraszamy na spotkanie Pielgrzymów duchowych w czwartek 13 VIII, na którym będziemy oddawali cześć MB.

- W piątek zapraszamy na Mszę św. wieczorową o g. 18.00, a po niej na Adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę w intencji Ojczyzny, o 20.30 Różaniec, o 21.00 zakończenie Apelem Jasnogórskim, w przeddzień, 100 rocznica Cudu nad Wisłą.

- W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP Msze Św. o: 7.00, 8.30, 10.00 i 16.00.

- Zachęcamy do duchowego uczestnictwa w Pielgrzymce. Codziennie do 13 sierpnia  Msza św. o godz. 19:00 dla Pielgrzymów Duchowych, konferencja pielgrzymkowa, różaniec z odczytaniem intencji duchowych pielgrzymów oraz Apel Jasnogórski. 

- 13 sierpnia jest możliwość wyjazdu autokarem do Częstochowy na Mszę św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Wyjazd bezpośrednio po apelu 13 sierpnia, o godz. 21.00, następnie o godz. 6:00 odsłonięcie Obrazu, wejście Pielgrzymki, Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, po Mszy św. prywatna modlitwa i powrót do Zbuczyna. Zapisy na wyjazd autokarowy w zakrystii. Jest jeszcze kilka miejsc.

- Ze względu na epidemię nie będzie pielgrzymki do Grecji we wrześniu. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, może uda się ją zorganizować na wiosnę.

- Zachęcamy do czytania naszego „Echa”: Cud Eucharystyczny trwa. Profanują chrześcijańskie symbole, drwią z wierzących. Pielgrzymowanie na Jasną Górę. Czas wakacji nie zwalnia z formacji.

- W tym tygodniu na Sąd Boży zostali wezwani: Jan Chojecki – Choja,

12.00  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Zap. I: Daniel Ginter kaw. Borki Kosy par. tut. Agnieszka Balawender panna Podnieśno par. Suchorzebry. Kamil Bareja kaw. Czerniejew par. Skórzec i Zuzanna Sieczkiewicz panna Zbuczyn par. tut. Gabriel Koziestański kaw. Zbuczyn par. tut. i Agnieszka Chojewska panna Wólka Leśna par. Pruszyn.
Otoczmy ich naszą modlitwą, o przeszkodach prosimy poinformować duszpasterzy.

             

                Komunikat Biskupa Siedleckiego

             KAZIMIERZA GURDY

      zachęcający do włączenia się w

  1. Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Jasną Górę 2020

 Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa zachętę do bycia ludźmi mądrymi na wzór króla Salomona
i do rozeznania, co w naszym życiu jest ważne. Ci, którzy to odkryli, którzy znaleźli skarb, czyli to, co w ich życiu najważniejsze, uczynili wszystko, aby go zdobyć i aby go nie utracić. Dla nas ludzi wierzących najważniejszą wartością jest Bóg i wiara w Niego. On jest źródłem naszej mądrości i naszego szczęścia. Nie chcemy tych skarbów utracić, ale chcemy nimi żyć i je pomnażać. Szansą na to będzie nasza Piesza Pielgrzymka Podlaska. Jak już o tym pisałem w liście odczytanym w parafiach naszej diecezji w niedzielę
21 czerwca br., nie będzie ona przebiegała w tym roku, tak jak w latach poprzednich. Każdego dnia będzie nas reprezentować inna, dziesięcioosobowa grupa pielgrzymów, która zaniesie nasze intencje do Częstochowy, my zaś będziemy jej towarzyszyli modlitwą w naszych parafiach.

Drodzy Bracia i Siostry! Pragnę zachęcić do uczestnictwa w modlitewnych spotkaniach
w parafiach. Moją zachętę kieruję nie tylko do tych, którzy pragną pielgrzymować w tym roku na Jasną Górę, ale także do wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogli się w nią włączyć. Potraktujmy tę propozycję jako nasze rekolekcje. Nie mogliśmy w tym roku uczestniczyć w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych z powodu koronawirusa. Postarajmy się zatem znaleźć czas na wieczorne spotkania modlitewne w czasie trwania naszej pielgrzymki. Złożą się na nie: modlitwa różańcowa, konferencja
i Msza św. oraz Apel Jasnogórski. Konferencje wygłaszane podczas wieczornych spotkań modlitewnych będą dotyczyć tajemnicy Eucharystii. Każda z konferencji będzie poświęcona poszczególnym częściom liturgii Mszy św. Potrzebujemy dostrzec na nowo ich znaczenie i ich duchowe piękno. Dzięki temu nasze uczestnictwo będzie bardziej owocne dla nas i dla wszystkich uczestników Eucharystii. Liturgia Mszy św. wprowadza nas poprzez słowa i gesty w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni, aby w tej tajemnicy naszego zbawienia uczestniczyć. Eucharystia jest źródłem naszego zjednoczenia z Ojcem Niebieskim, jest źródłem duchowej mocy do przeżywania kolejnego dnia czy tygodnia. Bez uczestnictwa we Mszy św., bez Eucharystii, chrześcijanin nie może być prawdziwym chrześcijaninem. Niech zachętą będą dla nas słowa męczenników z II wieku, którzy stojąc w obliczu śmierci, wyznali, że nie mogą żyć bez Eucharystii.

Proszę Księży Dziekanów i Księży Proboszczów, Księży Wikariuszy, Osoby Życia Konsekrowanego, pielgrzymkową służbę liturgiczną i muzyczną, aby włączyli się w jak najlepsze przygotowanie spotkań modlitewnych w parafiach, jak też dziesięcioosobowych grup pielgrzymów niosących na Jasną Górę, przed oblicze Matki Bożej, nasze prośby.

Wszystkim z serca błogosławię    Kazimierz Gurda  BISKUP SIEDLECKI

  

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

 KAZIMIERZA GURDY

    w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych

                W związku z wydaniem i opublikowaniem w dniu 29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 964 nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego postanowienia wchodzą w życie z dniem 30 maja br., niniejszym zarządzam co następuje:

1. W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności zachowania dystansu między wiernymi, w łączności z biskupami diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną 12 marca br. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Zachęcam więc do powrotu do kościołów parafialnych.

2. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz dla tych, które czują nasilony lęk i obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

3.  Zostaje w pełni przywrócona możliwość sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych
w kaplicach parafialnych i zakonnych.

4.  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowym Rozporządzeniu (§ 15 ust. 8) podczas zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

5. Zachęcam wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze w okresie paschalnym z sakramentu pokuty i nie przyjęli Komunii św. wielkanocnej, aby uczynili to do uroczystości Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca br. Proszę duszpasterzy, aby zatroszczyli się w najbliższych dniach o zorganizowanie dodatkowych dyżurów spowiedniczych.

 6. Nowe przepisy pozwalają – przy zachowaniu przepisów sanitarnych – na przywrócenie w parafiach spotkań formacyjno-duszpasterskich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych, a także organizowania katechez chrzcielnych i przedmałżeńskich.

7. Przywrócona możliwość organizowania zgromadzeń publicznych (do 150 osób) pozwala na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym proszę Księży Proboszczów, aby kierując się roztropnością zorganizowali na terenie przykościelnym procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

8. Zachęcam do trwania na modlitwie w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Proszę, aby te intencje przez cały najbliższy miesiąc polecać Najświętszemu Sercu Panu Jezusa podczas nabożeństw czerwcowych oraz poprzez śpiew Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” na zakończenie każdej Mszy św.

            Dziękując Panu Bogu za dotychczasową opiekę, wzbudzajmy w sobie postawę jeszcze większego zaufania Bożej Opatrzności, a także ducha pokuty i nawrócenia. Niech ten czas trudnego doświadczenia, jaki przeżywamy, zbliży nas jeszcze bardziej do Boga, umacniając wiarę i pogłębiając relacje międzyludzkie.

Z pasterskim błogosławieństwem

    + Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Konto parafialne

MIĘDZYGMINNY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZBUCZYNIE

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

      

Kancelaria Parafialna w nowym miejscu wejście od poczty.

Porządek letni       

Poniedziałek: 9.00-10.00;  16.30-17.30
Wtorek:          kancelaria nieczynna    
Środa:           9:00-10:00;   16:30-17:30.
Czwartek:    kancelaria nieczynna 
Piątek:          9:00-10:00;   16:30-17:30.
Sobota:         9:00-10:00;   16:30-17:30.

 W niedzielę, uroczystości i wtorki i czwartki kancelaria jest nieczynna. W pilnych sprawach proszę dzwonić pod numer księdza dyżurnego.           514  894  174

Konto parafialne
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B. M.
w Zbuczynie
ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

 PROW 2014 2020 logo kolor Leader  flag yellow low 

                          "Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Iluminacja świetlna zabytkowego kościoła w Zbuczynie” ma na celu podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej miejscowości Zbuczyn poprzez budowę iluminacji świetlnej zabytkowego kościoła w Zbuczynie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. 

Zdjęcie do pobrania

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone ze względu na otrzymaną dotację na wykonanie iluminacji kościoła w Zbuczynie. 


Drukuj