Regulamin Cmentarza

Regulamin cmentarzy Parafii Zbuczyn i cennik opłat za usługi cmentarne

 1. Cmentarze (stary i nowy) są własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Zbuczynie. Nadzór nad cmentarzami sprawuje Ks. Proboszcz w porozumieniu z Radą Parafialną. Usługi cmentarne i grabarskie wykonuje Konserwator parafialny p. Krzysztof Turski.
 2. Biuro Administracji cmentarzami mieści się w kancelarii parafialnej, ul. Siedlecka 1. Tel. Konserwatora: 783621990, Tel. Ks. Dyżurnego: 514894174.
 3. Brama wjazdowa jest otwierana w godz. 8.00-16.00 po zgłoszeniu w biurze Administracji i uiszczeniu należnych opłat. Wszelkie opłaty przyjmowane są w biurze Administracji. Opłaty za wjazd przyjmuje za pokwitowaniem także Konserwator.
 4. Ponieważ cmentarz jest ogólnie dostępny, parafia w Zbuczynie nie bierze odpowiedzialności za kradzieże i wszelkie szkody, które mogą być wyrządzone pomnikom.
 5. Lokalizacja nowego grobu musi być zgodna z planem zagospodarowania cmentarza i zatwierdzona przez Ks. Proboszcza.
 6. Cmentarze podzielone są na sektory, a wszystkie groby posiadają swoje numery. Zabrania się zmieniania i niszczenia numerów. Przy zmianie nagrobka należy numer umieścić na trwałe na nowym pomniku.
 7. Na cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci na części organiczne i pozostałe odpady.
 8. Śmieci można wyrzucać po posegregowaniu tylko do odpowiednio oznakowanych pojemników. Zaleca się nie wnoszenie na cmentarz plastikowych wieńców i kwiatów.
 9. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie porządku, ciszy.
 10. Na cmentarzach zabrania się: prowadzenia bez zezwolenia prac kamieniarskich i budowlanych, wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, picia alkoholu, żebractwa, przebywania dzieci bez opieki, prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam, ustawiania ławek, płotków, chodniczków, kostki brukowej poza terenem grobu, sadzenia drzew i krzewów.
 11. Stanowczo zabrania się ze względów bezpieczeństwa chodzenia po parkanie i przekraczania parkanu.
 12. Cennik opłat (Opłaty mogą ulegać zmianie po uzgodnieniu z Radą Parafialną):

 

Administracja Cmentarza

chwilowo brak informacji, kategoria w uzupełnieniu ;) 

 

 

 

 


  

KONTAKT:

Siedlecka 1 , 08-106 Zbuczyn
Proboszcz Ks. Stanisław Chodźko

tel. (25) 641-63-20  tel. dyżurny: 514 894 174

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok