Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA NIEDZIELA PALMOWA 05.04 – 12.04.2020

Dzisiaj Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień.

W dalszym ciągu obowiązują wcześniejsze zarządzenia Biskupa Siedleckiego i Władz państwowych, odnośnie ilości osób przebywających w kościele: na Mszy św., prywatnej adoracji, podczas spowiedzi, pogrzebu, innych nabożeństw - 5 osób makymalnie - jeżeli zasada nie będzie przestrzegana nie będzie sprawowany sakrament pojednania, a także może zostać zamknięty kościół, a osoby łamiące zasady mogą ponieść karę finansową. W imię miłości bliźniego, i własnego dobra, proszę o stosowanie się do rosporządzeń. 

 1. We Mszy świętej mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, które zamówiły intencję (maksymalnie 5 osób). Jeżeli są dwie intencje to po 2 osoby z rodziny, wejście przez zakrystię.
2. Pozostałe osoby zachęcamy do skorzystania z dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej - pozostania w domu i łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie i indywidualne nawiedzenie kościoła i modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. 
3. Od poniedziałku do środy od Mszy św. porannej do wieczorowej jest wystawiony Najświętszy Sakrament i można adorować z przedsionka kościoła, zachowując zasadę obecności do 5 osób.
4. Sakramentu pojednania, w dni powszednie od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00. Jednocześnie tylko 5 osób w kościele.  Kiedy ustanie zagrożenie, będzie zorganizowany dzień spowiedzi.
5. Kancelaria jest zamknięta, w pilnych sprawach kancelaryjnych prosimy kontaktować się telefonicznie z księdzem dyżurnym pod numerem. 514 894 174.  Inne sprawy odkładamy na późniejszy czas.
6. Znak pokoju przekazujmy poprzez skłon, a komunię św. przyjmujmy na rękę, aby nie narażać innych. 
7. Apelujemy, aby szczególnie:  dzieci, młodzież i osoby starsze, szczególnie narażone na zarażenie wirusem pozostawały w domu. 
8. Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej o 20.30 w swoich domach, przy zapalonych gromnicach.
9. Na stoliku z Echem znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
10. W zakrystii i na stoliku są do nabycia baranki wielkanocne – po 5 zł.  
14.  Zachęcam do czytania „Echa”:

                   W parafii Święte Triduum Paschalne – celebracje w:
W Wielki Czwartek
: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00;
W Wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00;
W Wielką Sobotę: Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00;
W Niedzielę Zmartwychwstania: Msza św. o godz. 6.00.
Będą sprawowane bez udziału wiernych. Będą w nich uczestniczyli tylko kapłani i siostry zakonne, ze względu na ograniczoną ilość osób – 5.

 Tegoroczne Święta Wielkanocne i poprzedzające je Triduum Paschalne przeżyjemy w domach razem ze swoimi bliskimi, korzystając z dyspensy. Już dzisiaj spróbujmy pomyśleć, jak przygotować się do tego czasu, by przeżyć go jak najowocniej. Zachęcamy, by podtrzymać więź ze wspólnotą Kościoła przez udział we Mszach św. i nabożeństwach odprawianych w katedrze, transmitowanych przez Katolickie Radio Podlasie oraz internet: www.katedra.siedlce.pl/ 
www.podlasie24.pl 

Transmisje  na żywo Mszy św. z siedleckiej katedry: 
- Niedziela Palmowa - Msze św. o godz. 10.00 i 18.00
- Niedziela Palmowa - Droga Krzyżowa o godz. 19.00
- Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa - Msze św. godz. 12.00
- Wielki Czwartek - Msza Krzyżma o godz. 10.00
- Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
- Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00
- Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00
- Niedziela Zmartwychwstania - Msze św. o godz. 6.00 i 18.00
- Poniedziałek Wielkanocny - Msze św. o godz. 10.00 i godz. 18.00 

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę adoracja w ciągu dnia od. 8.00 do nabożeństw.
W piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, we własnych domach zorganizujmu adorację Krzyża.

W sobotę z powodu epidemii nie będzie w kościele tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów; obrzęd ten powinniśmy zastąpić wspólną modlitwą w gronie rodzinnym przed świątecznym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania. Tekst modlitwy jest podany na stronie diecezjalnej i poniżej.

W Wielkanoc Msze św. o godz. 6.00 – bez udziału wiernych,
W Wielkanoc o 8.30, 10.00, 12.00. i w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00. Nie będzie Mszy św. o 16.00 ani w kaplicy do 5 osób

Na Sąd Boży została wezwana: Krystyna Borkowska – Borki Sołdy, Wieczny odpoczynek…

 • 12.00 - Do sakramentu małżeństwa przygotowują się, Zapowiedzi II: Konrad Zacharczuk, kaw. Borki Paduchy par. tut. i Natalia Okrutnik panna, Wola Burzecka, par Wojcieszków. Grzegorz Szucki kaw. Grabanów par. Biała Podlaska i Izabela Wierzejska panna, Zbuczyn par. Tut. Otoczmy ich naszą modlitwą. O przeszkodach prosimy powiadomić duszpasterzy.

 OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW  W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

 Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:   Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Przewodniczący:  Przeżywamy niedzielę wielkanocną. Jezus, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał. On tak dokonał naszego odkupienia. Swoją „śmiercią zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie”. W tym roku radość paschalna jest przysłonięta epidemią koronawirusa. To dlatego, dziś w naszym domu przeżywamy obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Kościół zachęca, aby nie rezygnować z radosnego przeżywania świąt wielkanocnych. Obecne trudności traktujemy jako znak, jaki Bóg daje ludzkości. Bóg tak przypomina o kruchości naszego ziemskiego życia, które może skrócić złośliwy wirus. On też potrafi zniszczyć wszelkie nasze plany. Posłuszni woli naszego Biskupa i władz państwowych, respektujemy nakaz pozostania w domu. Korzystamy też z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragniemy z żywą wiarą i nadprzyrodzoną nadzieją przeżywać czas świąteczny. Z pokorą prosimy Boga, aby przerwał panującą epidemię. Sprawując obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny ożywiamy duchową solidarność z Kościołem powszechnym a zwłaszcza ofiarami koronawirusa i módlmy się za zmarłych. Z wiarą przyjmijmy dobro, które przez ten święty obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny przygotował nam zmartwychwstały Chrystus.
Ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Teraz przewodniczący mówi:   
Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy:   Amen.
 Przewodniczący Teraz mówmy wspólnie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego…
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie, jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Komunikat ks.bp

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:

 1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 2. Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
 3. Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.
 4. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
 5. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.
 6. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 7. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

+ Kazimierz Gurda  Biskup Siedlecki

 Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach Diecezji Siedleckiej kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz  i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Diecezji zabrzmiały dzwony. 

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

 „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
       Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
        Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Z pasterskim błogosławieństwem 

Kazimierz Gurda  Biskup Siedlecki

 


12.00  - Do sakramentu małżeństwa przygotowują się, Zapowiedzi II: Marek Krzeski kaw. – Bzów par. tut. i Paulina Ludwiniak panna – Chruszczewka Włościańska, par. Kosów Lacki. Mateusz Soszyński kaw. Grodzisk, par. tut. i Karolina Skolimowska – Augustówka, par. Osieck.  Zapowiedzi I: Łukasz Borkowski kaw. Ługi Wielkie, par. tut. i Monika Kruszewska panna z Drupi par. Skórzec. Otoczmy ich naszą modlitwą. O przeszkodach prosimy powiadomić duszpasterzy.

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego 14.03.2020. 

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji,
a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:

 1. Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.
 2. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.
 3. W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.
 4. Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 5. Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 6. Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.
 7. Zalecam, aby w kościołach – bez udziału wiernych – osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym czasie i  w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.
 8. Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom. Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.

Kazimierz Gurda  Biskup Siedlecki

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy  w związku z epidemią koronawirusa 12.03.2020 r.

Mając na uwadze sytuację zagrożenia epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., niniejszym zarządzam na terenie Diecezji Siedleckiej:

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a.   osobom w podeszłym wieku,
b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c.   dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d.  osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej
i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje
Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

2. W czasie liturgii – do dnia 29 marca br. – należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,
c.  znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głową, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f.  na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią – w miarę swoich możliwości – nawiedzali kościoły na modlitwę osobistą. W związku z tym polecam duszpasterzom:

a.  aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Ponadto postanawiam, że do dnia 29 marca br.:

a. zawieszone zostają wszystkie pielgrzymki, w tym maturzystów na Jasną Górę, oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie,
b. zostają odwołane rekolekcje parafialne, z jednoczesną sugestią dla Księży Proboszczów, aby w tym czasie zorganizowali całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla chętnych. Przypominam, że czas wypełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego,
c. zostają odwołane również rekolekcje zamknięte dla różnych grup, kursy dla narzeczonych, spotkania wszystkich grup parafialnych i ponadparafialnych, szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży,
d. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania w terminach, które były ustalone przed Świętami  Wielkanocnymi, przeniesione zostają na czas późniejszy,
e. odwołane zostają także – od niedzieli 15 marca br. do Świąt Wielkanocnych – misje ewangelizacyjne w parafiach naszej diecezji, a także zaplanowane wizytacje kanoniczne.

5. Zarządzam – zgodnie z Tradycją Kościoła – aby w całej diecezji po każdej Mszy św. śpiewać Suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” o wygaśnięcie epidemii.

6. W zależności od ewentualnych kolejnych decyzji Konferencji Episkopatu Polski oraz władz świeckich, będą podejmowane dalsze decyzje.

Proszę wszystkich Diecezjan o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi
np. poprzez pomoc w zakupach. Proszę również o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI


Kancelaria Parafialna  porządek letni       zamknięta ze względu na stan epidemii 

Poniedziałek: 9.00-10.00;  16.30-17.30
Wtorek:          kancelaria nieczynna    
Środa:           9:00-10:00;   16:30-17:30.
Czwartek:    kancelaria nieczynna 
Piątek:          9:00-10:00;   16:30-17:30.
Sobota:         9:00-10:00;   16:30-17:30.

 W niedzielę, uroczystości i wtorki i czwartki kancelaria jest nieczynna. W pilnych sprawach proszę dzwonić pod numer księdza dyżurnego.           514  894  174

Konto parafialne
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B. M.
w Zbuczynie
ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

 PROW 2014 2020 logo kolor Leader  flag yellow low 

                          "Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Iluminacja świetlna zabytkowego kościoła w Zbuczynie” ma na celu podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej miejscowości Zbuczyn poprzez budowę iluminacji świetlnej zabytkowego kościoła w Zbuczynie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. 

Zdjęcie do pobrania

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone ze względu na otrzymaną dotację na wykonanie iluminacji kościoła w Zbuczynie. 


Drukuj