Ogłoszenia Parafialne

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Dobrodziejom za wspieranie, modlitwą i ofiarami naszej wspólnoty, za ofiary składane w kościele i na konto parafialne - szczególnie w tym trudnym czasie - na utrzymanie parafii. Niech za Waszą hojność Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi. Polecamy wszystkich ofiarodawców Dobremu Bogu. Dziękujemy Wam, za wasze Wielkie otwarte Serce. Ks. Proboszcz.    

OGŁOSZENIA NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24.05 – 31.05.2020

W dzisiejszą niedzielę obchodzili Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Szósta rocznica ingresu Biskupa Siedleckiego do katedry. Także 50 r święceń kapłańskich ks. Prał. Wiesława Niewęgłowskiego. Otoczmy modlitwą ks. Bp i ks. Prał.
Ofiary składane dzisiaj na taca będzie przeznaczona na wykonywane i planowane remonty: remont nowych pomieszczeń kancelaryjnych, łazienek, wymiana drzwi, renowacja obrazu Św. Stanisława, dokończenie parkanu na cmentarzu.

- W kościele może być 75 osób, nie dotyczy terenu przy kościele. Zachowujmy odpowiednie odległości i zakrywajmy usta i nos. Zachęcamy do przyjmowania komunii św. na dłoń. Zachęcamy, aby uczestniczyć w Mszy św. w tygodniu, ponieważ w niedzielę, nie każdy może uczestniczyć na Mszy św. w środku kościoła.

- Dzisiaj i w przyszłą niedzielę w kościele po mszy św. o 10.00, spotkanie z rodzicami (jedna osoba z rodziny) w sprawie I komunii św. 
- We wtorek Dzień Matki. Okażmy Im naszą wdzięczność. Modlimy się, aby jak najlepiej wypełniały swoje powołanie, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.
- W niedzielę 31 maja V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina, W tym roku niestety ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa zachęcamy do uczestnictwa w niej przez transmisję na żywo na YouTube Podlasie24.pl  i radiową za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie od godziny 10.00.
- Przypominamy o obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego: Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą -  trwa on od 26 II do 7 VI. Zachęcamy do spowiedzi w tygodniu przed Mszą Św. o g. 7.00 i 18.00. Przybądźmy wcześniej nie w ostatniej chwili.
- W przyszłą niedzielę, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  - trwa Nowenna. Jako przygotowanie, zapraszamy w sobotę od 16.00 do 18.00, na Adoracji Najświętszego Sakramentu, aby wypraszać dary Ducha Św. W tym czasie będzie możliwość korzystania ze spowiedzi.
- Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę, także dzisiejsze, na konto parafialne na utrzymanie naszej parafii w tym trudnym czasie. Bóg zapłać.
- Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o g. 18.00, a w niedziele po Mszą św. o g. 12.00.
- Nabożeństwa poświęcenia pól. W kościele Msza św. o godz. 19.00:
Poniedziałek: Borki Wyrki, Grodzisk. Wtorek: Zbuczyn.
- W dalszym ciągu możemy skorzystać z dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej - pozostania w domu i łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie i indywidualne nawiedzenie kościoła i modlitwę.  - Kancelaria jest zamknięta, w pilnych sprawach kancelaryjnych prosimy kontaktować się telefonicznie z księdzem dyżurnym pod numerem. 514 894 174.  
 - Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej o 20.30 w swoich domach, przy zapalonych gromnicach.

12.00  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Zap. II: Marcin Wysocki kaw. Zbuczyn, par. tut. i Ewa Dzwolak panna Obsza par. Wniebowzięcia NMP. Konrad Brochocki kaw. Strzała par. Św. Józefa Siedlce i Sylwia Ługowska panna Chromna, par. tut. Obsza. Skaruz Kamil kaw. Żelków Kolonia, par. Skórzec i Małgorzata Podniesińska panna Cielemięc par. tut. Otoczmy ich naszą modlitwą, o przeszkodach rosimy poinformować duszpasterzy.

Komunikat Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY o święceniach biskupich Ks. Kanonika Grzegorza Suchodolskiego.

 Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Klerycy, Drodzy Bracia i Siostry!

W święto NMP Matki Kościoła, 1 czerwca br. o godz. 11.00, w Katedrze Siedleckiej będą miały miejsce święcenia biskupie Ks. Kanonika Grzegorza Suchodolskiego. Decyzja o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej została ogłoszona 16 kwietnia br. przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abpa Salvatore Pennacchio. Dziękujemy Panu Bogu za wybranie Ks. Kanonika Grzegorza, kapłana z prezbiterium naszej diecezji, na urząd biskupa.

Dzień święceń biskupich Ks. Kanonika Grzegorza będzie dla księży, osób życia konsekrowanego, kleryków i wiernych świeckich naszej diecezji ważnym i radosnym wydarzeniem. Pragniemy się do niego jak najlepiej przygotować. Już teraz zachęcam wszystkich do modlitewnego towarzyszenia Ks. Kanonikowi Grzegorzowi w czasie Jego przygotowań do przyjęcia święceń biskupich. Niektóre grupy modlitewne już to uczyniły rozpoczynając modlitewną nowennę w intencji Biskupa Nominata, pozostali - mam taką nadzieję - uczynią to w najbliższych dniach. Dlatego usilnie proszę, aby od dziś do dnia święceń biskupich, we wszystkich parafiach podczas każdej Mszy Świętej było zanoszone wezwanie w modlitwie wiernych w intencji Biskupa Nominata, aby w Jego intencji modlić się również w czasie nabożeństw majowych, w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego i w modlitwach indywidualnych.

Ze względu na obostrzenia spowodowane trwającą pandemią koronawirusa, ilość wiernych mogących uczestniczyć w Katedrze Siedleckiej w święceniach biskupich jest ograniczona. Te obostrzenia dotyczą biskupów, księży, osób życia konsekrowanego, kleryków i wiernych świeckich, dlatego wewnątrz Katedry będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zaproszone imiennie. Pragnąc, aby, pomimo to, jak największa liczba wiernych zarówno w naszej diecezji, w Polsce i w świecie, mogła uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu dla Biskupa Grzegorza i dla naszej diecezji, Msza Święta z obrzędem święceń będzie transmitowana przez Telewizję Trwam i przez Katolickie Radio Podlasie. Wspierajmy tego dnia Biskupa Grzegorza poprzez naszą duchową łączność i modlitwę.
              Wszystkich, którzy angażują się w przygotowanie święceń biskupich Biskupa Nominata Grzegorza polecam wstawiennictwu Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, patronce parafii katedralnej, a także patronów naszej diecezji Świętym Apostołom: Szymonowi Gorliwemu i Judzie Tadeuszowi oraz św. Jozafatowi Kuncewiczowi i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
                                                   Z pasterskim błogosławieństwem BISKUP SIEDLECKI
                                                                          Kazimierz Gurda

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku ze zmianami przepisów państwowych w trwającym stanie epidemicznym

W związku z zapowiedzią łagodzenia obostrzeń, obowiązujących w naszym kraju w czasie trwania epidemii koronawirusa, które wejdą w życie z dniem 18 maja br. zarządzam co następuje:

 1. Od 17 maja br. liczba osób uczestniczących we Mszy Św. lub innym obrzędzie religijnym uzależniona jest od powierzchni świątyni (jedna osoba na 10 m2). Proszę Księży Proboszczów o przeprowadzenie odpowiednich wyliczeń i zakomunikowanie wiernym nowych danych. Należy umieścić je na drzwiach wejściowych kościoła, na stronach internetowych, podać je w ogłoszeniach parafialnych i wywiesić w gablotach.
 2. Proszę Księży Proboszczów o poinformowanie swoich wiernych o obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego: Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Równocześnie przypominam, że należy w tym celu zorganizować dodatkowe dyżury spowiednicze i poinformować wiernych o podjętych środkach ostrożności, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 3. Informuję, że nadal można korzystać ze specjalnych odpustów na podstawie Dekretu Penitencjarii Apostolskiej o specjalnym odpuście z dnia 20.03.2020 roku. Jednocześnie przypominam, że do odwołania obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy Św. niedzielnej i w uroczystościach, udzielona przeze mnie dn. 14.03.2020 roku.
 4. Uwzględniając zmiany w rozporządzeniu władz państwowych dotyczące częściowego przywrócenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych, informuję o możliwości przeprowadzenia Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej przed wakacjami. Polecam Księżom Proboszczom podjęcie rozmów z rodzicami, w celu zaproponowania terminów przedwakacyjnych oraz powakacyjnych (dla rodziców, którzy zdecydują się na zorganizowanie tej Uroczystości w późniejszym czasie). Ze względu na obowiązujące obostrzenia należy Uroczystość tę przeprowadzić w grupach – zgodnie z przepisami państwowymi i liturgicznymi. Według ustalonych grup dzieci winne przeżyć Biały Tydzień. Bardzo proszę, aby rodzice i katecheci dołożyli wszelkich starań w przygotowaniu dzieci do godnego przeżycia Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Białego Tygodnia.
 5. Informuję Księży Proboszczów, że na tych samych zasadach należy przywrócić przygotowanie i przystąpienie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Decyzję o dopuszczeniu kandydata do Sakramentu Wtajemniczenia Chrześcijańskiego podejmuje Ksiądz Proboszcz. Na dwa tygodnie przed Bierzmowaniem należy przesłać (drogą mailową) wypełniony nowy formularz Protokołu wizytacji oceniającej katechezę parafialną przygotowującą do sakramentu bierzmowania do Wydziału Nauczania Katechetycznego.
 6. W związku ze zmianami przypisów państwowych (co do ilości i wieku gromadzących się osób) zalecam, aby w parafiach przywrócić spotkania formacyjno-duszpasterskie prowadzone w grupach, ruchach i stowarzyszeniach. W tym celu należy wykorzystać powierzchnię sakralną kościoła.
 7. Coroczne Diecezjalne Czuwanie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Siedleckiej odbędzie się w parafii Ducha Świętego w Siedlcach dn. 30.05.2020 roku. Podkreślając wagę Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, bardzo proszę Księży Proboszczów o zorganizowanie czuwania także na poziomie parafialnym.
 8. Oznajmiam o wznowieniu nauk przedmałżeńskich w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie. Ponadto informuję, że dn. 31.05.2020 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami państwowymi. Będzie ona transmitowana online za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie.
 9. Przypominam, że od dnia 1.06.2020 r. obowiązuje nowy formularz protokołu rozmów kanonicznych przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Jest on do nabycia w Księgarni Diecezjalnej.
 10. Dziękuje wszystkim kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń.

Ze względu na bezpieczeństwo i dobro wspólne zobowiązuje wszystkich Duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zaleceń dotyczących ilości wiernych w kościołach i kaplicach.

Z pasterskim błogosławieństwem + Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI    Siedlce, dnia 15 maja 2020 r.


Konto parafialne

MIĘDZYGMINNY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZBUCZYNIE

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

Nowenna przed uroczystością św. Stanisława BM 29 IV – 7 V

I. 29 IV.  Prośmy Boga za przyczyną świętego Stanisława o łaskę żywej wiary w naszych rodzinach.
Święty Stanisławie, ojcze ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, głosicielu Słowa Bożego,
Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych umacniający,
Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych do Ciebie za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który przed wiekami głosił naszym praojcom Chrystusową Ewangelię, i umacniaj dziś nasze rodziny łaską wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

II. 30 IV .Za wstawiennictwem świętego Stanisława skierujmy nasze prośby do Boga, o światło Ducha Świętego dla rodziców i wychowawców, aby zgodnie ze swoim powołaniem wypełniali obowiązki wychowawcze.
Święty Stanisławie, od dzieciństwa w doskonałości postępujący,
Święty Stanisławie, cnót nauczycielu,
Święty Stanisławie, dobry pasterzu,
Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty w Jezusie Chrystusie powołałeś nas do godności Twoich dzieci, i w świętym Stanisławie dałeś nam przykład cnotliwego życia; spraw to w swej ojcowskiej dobroci, aby rodzice i wszyscy, którzy wychowują młode pokolenie, całym swym życiem dawali świadectwo prawdy i dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

III. 1 V. Ufni w potężne wstawiennictwo świętego Stanisława u Boga, módlmy się za narzeczonych i małżonków, aby łączyła ich miłość czysta i wierna.
Święty Stanisławie, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Stanisławie, pogromco występków,
Święty Stanisławie, obrońco ludzkiej godności,
Boże, źródło życia i świętości, wysłuchaj nasze prośby, które za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika zanosimy do Ciebie; i spraw, aby małżonków i narzeczonych ożywiała miłość, która od Ciebie pochodzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

IV. 2 V. Pomni na słowa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”, za przyczyną świętego Stanisława, biskupa, prośmy Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Święty Stanisławie, do stanu duchownego przez Boga powołany,
Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów,
Święty Stanisławie, wzorze biskupiej godności,
Wszechmogący Boże, Ty dałeś naszemu narodowi świętego Stanisława, biskupa, który jako dobry pasterz oddał za Twoją cześć swoje życie; spraw, prosimy, aby na polskiej ziemi, którą użyźniła męczeńska krew krakowskiego Biskupa, rodziły się liczne powołania do służby w Twojej winnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

V. 3 V. Oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski, za Jej wstawiennictwem i za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, módlmy się za naszą Ojczyznę.
Maryjo, Królowo Polski,
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny twojej,
Święty Stanisławie, opiekunie całej Ojczyzny,
Święty Stanisławie, ozdobo narodu twojego,
Boże, rządco i Panie narodów, Ty dałeś nam Rodzicielkę Twojego Syna za Matkę i Królową, i polski naród wsławiłeś świętością i męczeństwem świętego Stanisława; spraw, by w naszej Ojczyźnie umacniało się Chrystusowe Królestwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

VI. 4 V. Módlmy się do Boga Ojca i Pana, mając za orędownika świętego Stanisława, biskupa i męczennika, abyśmy za Jego przykładem umieli szanować godność każdego człowieka.
Święty Stanisławie, naśladowco wierny Jana Chrzciciela,
Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich,
Święty Stanisławie, apostole prawdy,
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przed wiekami powołałeś na stolicę biskupią w Krakowie świętego Stanisława i uczyniłeś go obrońcą praw człowieka, spraw, abyśmy wiernie strzegli dziedzictwa jego biskupiej posługi i naśladowali go w cnocie miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

VII. 5 V. Wznieśmy błagania do miłosiernego Boga, za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa, który w obronie ładu moralnego złożył swoje życie w ofierze, abyśmy w życiu osobistym i społecznym czynili zawsze to, co się Bogu podoba.
Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny,
Święty Stanisławie, pogromco występków,
Święty Stanisławie, Bogu ofiaro przyjemna,
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w świętym Stanisławie, biskupie, dobrego pasterza, który na świadectwo Ewangelii złożył swoje życie w ofierze; napełnij nas mocą Twojego Ducha, abyśmy w całym życiu pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

VIII. 6 V. Za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy do Boga modlitwy za Kościół święty, aby doprowadził wszystkich ludzi do zbawienia.
Święty Stanisławie, apostole ludu wiernego,
Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa,
Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych,
Wszechmogący i miłosierny Boże, przez chrzest święty wprowadziłeś nasz naród do rodziny Ludu Bożego i przez pasterską posługę świętego Stanisława, biskupa, położyłeś na naszej ziemi trwałe fundamenty wiary; wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, wiarą kształtowali nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

IX. 7 V. Za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy wspólne modlitwy do Boga w intencjach Ojca Świętego.
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku,
Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego,
Święty Stanisławie, na cały świat chrześcijański łaskami słynący,
Boże, który przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika, związałeś na całe wieki naród polski z Kościołem Chrystusowym, zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy za Ojca Świętego, i spraw, aby dla całej rodziny ludzkiej był fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

NA ZAKOŃCZENIE: Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu – napisał Papież Franciszek w specjalnym liście na maj, do którego dołącza dwie propozycje modlitw do Matki Bożej które można odmówić na zakończenie różańca.

Publikujemy pełną treść listu Ojca Świętego Franciszka i modlitw:

LIST OJCA ŚWIĘTEGO
do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

Drodzy bracia i siostry,
Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.
Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.
Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.
Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.
Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty

FRANCISZEK


Modlitwa 1
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Modlitwa 2

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”
W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.
O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.
Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.
Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.
Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.
Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności.
Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.
Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.
O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.
Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

                                                                 Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

                                                                         KAZIMIERZA GURDY

                                                  dotyczące Pierwszej Komunii św.  w trwającym stanie epidemicznym

        

Mając na uwadze zbliżający się czas - zaplanowanych w parafiach na maj i czerwiec - uroczystości Pierwszej Komunii św. i obchodów rocznicy Pierwszej Komunii św., jak również kierowane liczne zapytania i wątpliwości w tej sprawie w związku z trwającym stanem epidemicznym, w nawiązaniu do mojego Komunikatu z dnia 24 marca br., gdzie zostało podane,
planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych, postanawiam, że:

 1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.
 2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br.
 3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci - po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.
 4. Bardzo proszę, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań
  w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary
  i katechezę domową. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Z pasterskim błogosławieństwem   Ks.Bp Kazimierz Gurda


                                      

 

Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego złożyli:

1 KRK – Zbuczyn, zal. Krystyna Radzikowska – 100 zł.
2 KRM – ul. Starowiejska, zal.  Józef Myrcha -140 zł.
3 KRK – ul. Starowiejska – 100 zł.
4 Koło Różańcowe – ul. Terespolska – 102 zł.
5 KRK – Jasionka  - 150 zł.
6 KRM  - Rówce , zal.  Mikołaj Alfred – 130 zł.
7 KRK – Rówce,  zal. Krystyna Kąca – 160 zł.
8 KRK – Rówce – 150 zł.                                        
9 KRK – Wyrki, zal. Teresa Ilczuk – 200 zł.
10 Koło Różańcowe – Wyrki, zal. Jadwiga Ługowska – 150 zł.
11 Mieszkańcy – Chromna – 100 zł.
12 Mieszkańcy – Pogonów – 320 zł.
13 KRK i M - Choja – 155 – zł.
14 KRK – Tchórzew – 200 zł.
15 KRK – Tchórzew, zal. Joanna Tchórzewska – 220 zł.
16 Mieszkańcy – Borki Kosy – 250 zł.
17 KRK – Borki Paduchy, zal. Wiesława Zdanowska – 100 zł.
 
Ofiary dla potrzebujących – Borki Kosy – 320 zł.

 

Konto parafialne

MIĘDZYGMINNY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZBUCZYNIE

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

 

                                    Kazimierz Gurda


Kancelaria Parafialna  porządek letni       zamknięta ze względu na stan epidemii 

Poniedziałek: 9.00-10.00;  16.30-17.30
Wtorek:          kancelaria nieczynna    
Środa:           9:00-10:00;   16:30-17:30.
Czwartek:    kancelaria nieczynna 
Piątek:          9:00-10:00;   16:30-17:30.
Sobota:         9:00-10:00;   16:30-17:30.

 W niedzielę, uroczystości i wtorki i czwartki kancelaria jest nieczynna. W pilnych sprawach proszę dzwonić pod numer księdza dyżurnego.           514  894  174

Konto parafialne
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B. M.
w Zbuczynie
ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

 PROW 2014 2020 logo kolor Leader  flag yellow low 

                          "Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Iluminacja świetlna zabytkowego kościoła w Zbuczynie” ma na celu podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej miejscowości Zbuczyn poprzez budowę iluminacji świetlnej zabytkowego kościoła w Zbuczynie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. 

Zdjęcie do pobrania

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone ze względu na otrzymaną dotację na wykonanie iluminacji kościoła w Zbuczynie. 


Drukuj