Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne Odsłony: 90235

Powstała inicjatywa: Twoje TAK może uratować świat – Zaadoptuj wroga Kościoła! Aby zmienić świat potrzebna jest Twoja modlitwa za Tych, którzy dzisiaj niszczą wartości, niszczą Kościół, niszczą człowieka. Aby od 15 VIII do 24 XII modlić się codziennie Koronką do Bożego Miłosierdzia, Za wroga Kościoła inf. na tablicy ogłoszeń. I Internecie.  www.zaadoptuj-wroga-kosciola   

   

OGŁOSZENIA XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 20.09 – 27.09.2020

 Dzisiaj taca inwestycyjna na renowację obrazu i parkan na cmentarzu.
Bóg zapłać.

- Przypominamy, że w kościele obowiązuje zakrywanie nosa i ust.

- Po Mszy św. o g. 10.00 błogosławieństwo dzieci oraz spotkanie dzieci klas 3 i rodziców w ramach przygotowania do I komunii św.

- W piątek zapraszamy na spotkania: o 18.00 Scholę dziecięcą, a także chętnych do śpiewania.
                                                             o 19.00 Oazę Młodzieżową.

- W sobotę zapraszamy na spotkanie Oazę Dziecięcą.                                   

- W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10.00 spotkanie kandydatów do sak. Bierzmowania, uczniów kl. I szkoły średniej, kl. VIII i rodziców, zapraszamy, także osoby starsze, które z różnych względów nie przystąpiły jeszcze do tego sakramentu. 

- Także, w przyszłą niedzielę, zbiórka do puszek na Ziemię Świętą przeniesiona z Wielkiego Piątku.

W ubiegłą niedzielę na leczenie Marysi zebraliśmy – 2730 zł. Bóg zapłać.

- Zachęcamy do czytania naszego „Echa”: Komu przeszkadza dzisiaj Chrystus? „ Liczenie szabel” – artykuł o modlitwach mężczyzna na ulicach Polskich miast. Relacja ze spotkania Apostolatu Margaretka.

- Od dzisiaj do soboty w Częstochowie trwa „Oblężenie Jasnej Góry” – Spotkanie modlitewno formacyjne dla mężczyzn. Zachęcam do uczestnictwa, szczególnie mężczyzn przez Internet. Inf. szczegółowe na plakacie.

- W tym tygodniu na Sąd Boży zostali wezwani: Salomea Zdanowska - Borki Kosy i Stanisław Borkowski z Łukowa.

12.00  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Zap. II: Marcin Tkaczyk kaw. Siedlce, par. Św. Maksymiliana i Dominika Ułanowska, panna Cielemęc, par. tut. Dariusz Borkowski kaw. Bzów, par. tut. i Ewa Żukowska panna, Grubale par. Pruszyn. Michał Mikołajczuk kaw. Wesółka, par. Krzesk i Martyna Pogonowska, panna Pogonów, par. tut.         
Zap. I: Mateusz Borkowski, kaw. Tchórzew Plewki, par. tut. i Patrycja Tararuj, panna Kanabród, par. Skrzeszew.   Damian Pogonowski, kaw. Radzików Kornica, par. Radzików Wielki i Natalia Złoch panna, Cielemęc par.tut. Maciej Borkowski kaw. Tarcze par. tut. i Natalia Kadłubowska panna, Stare Szpaki par. Szpaki. Kamil Chojecki kaw. Rzążew par. tut. i Anna Kaczyńska Plewki par. tut. Krystian Wójcik kaw. Włodawa par. Naj. Serca Jezusowego i Sylwia Piechowicz panna, Jasionka par. tut.            Otoczmy ich naszą modlitwą, o przeszkodach prosimy poinformować duszpasterzy.

 

   Informacje o spisie rolnym

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe. Dzięki tym danym kształtowana będzie wspólna polityka rolna, czyli np. ustalanie dopłat dla rolników.

Rolnik ma do wyboru metodę spisu:

Można samodzielnie wykonać spis w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, na czas spisu będzie przygotowany Gminny Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.  W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową lub do Urzędu Gminy Zbuczyn.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl i www.zbuczyn.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Zbuczyn.

                                                                                                      Wójt Gminy Zbuczyn  Tomasz Hapunowicz

 

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

 KAZIMIERZA GURDY

    w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych

                W związku z wydaniem i opublikowaniem w dniu 29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 964 nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego postanowienia wchodzą w życie z dniem 30 maja br., niniejszym zarządzam co następuje:

1. W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności zachowania dystansu między wiernymi, w łączności z biskupami diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną 12 marca br. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Zachęcam więc do powrotu do kościołów parafialnych.

2. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz dla tych, które czują nasilony lęk i obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

3.  Zostaje w pełni przywrócona możliwość sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych
w kaplicach parafialnych i zakonnych.

4.  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowym Rozporządzeniu (§ 15 ust. 8) podczas zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

5. Zachęcam wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze w okresie paschalnym z sakramentu pokuty i nie przyjęli Komunii św. wielkanocnej, aby uczynili to do uroczystości Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca br. Proszę duszpasterzy, aby zatroszczyli się w najbliższych dniach o zorganizowanie dodatkowych dyżurów spowiedniczych.

 6. Nowe przepisy pozwalają – przy zachowaniu przepisów sanitarnych – na przywrócenie w parafiach spotkań formacyjno-duszpasterskich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych, a także organizowania katechez chrzcielnych i przedmałżeńskich.

7. Przywrócona możliwość organizowania zgromadzeń publicznych (do 150 osób) pozwala na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym proszę Księży Proboszczów, aby kierując się roztropnością zorganizowali na terenie przykościelnym procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

8. Zachęcam do trwania na modlitwie w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Proszę, aby te intencje przez cały najbliższy miesiąc polecać Najświętszemu Sercu Panu Jezusa podczas nabożeństw czerwcowych oraz poprzez śpiew Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” na zakończenie każdej Mszy św.

            Dziękując Panu Bogu za dotychczasową opiekę, wzbudzajmy w sobie postawę jeszcze większego zaufania Bożej Opatrzności, a także ducha pokuty i nawrócenia. Niech ten czas trudnego doświadczenia, jaki przeżywamy, zbliży nas jeszcze bardziej do Boga, umacniając wiarę i pogłębiając relacje międzyludzkie.

Z pasterskim błogosławieństwem

    + Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Konto parafialne

MIĘDZYGMINNY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZBUCZYNIE

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

      

Kancelaria Parafialna w nowym miejscu wejście od poczty.

Porządek letni       

Poniedziałek: 9.00-10.00;  16.30-17.30
Wtorek:          kancelaria nieczynna    
Środa:           9:00-10:00;   16:30-17:30.
Czwartek:    kancelaria nieczynna 
Piątek:          9:00-10:00;   16:30-17:30.
Sobota:         9:00-10:00;   16:30-17:30.

 W niedzielę, uroczystości i wtorki i czwartki kancelaria jest nieczynna. W pilnych sprawach proszę dzwonić pod numer księdza dyżurnego.           514  894  174

Konto parafialne
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B. M.
w Zbuczynie
ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

20 9198 0003 0000 0677 2000 0001

 PROW 2014 2020 logo kolor Leader  flag yellow low 

                          "Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Iluminacja świetlna zabytkowego kościoła w Zbuczynie” ma na celu podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej miejscowości Zbuczyn poprzez budowę iluminacji świetlnej zabytkowego kościoła w Zbuczynie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. 

Zdjęcie do pobrania

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone ze względu na otrzymaną dotację na wykonanie iluminacji kościoła w Zbuczynie. 

Drukuj